Ubåten bärgad

bryggaDen nyligen funna ubåt som hittats utanför Upplandskusten har nu bärgats genom att ett hål borrats i skrovet och luft blåsts in. Till bärgningsmanskapets häpnad kunde tre överlevande ryska sjömän från haveriet 1916 levande men medtagna själva krypa ut ur en manlucka.

– Vi har ägnat tiden till att lära oss svenska och tränat tibetansk yoga, säger fartygschefen Vassilij Ivanov, 118. Nu ska vi kräva ryska staten på innestående lön och pension, samtidigt som vi begär svenskt medborgarskap efterson vi vistats i landet så länge. Vet möjligtvis redaktören om man kan få försörjningsstöd retroaktivt också?

Att luften i ubåten räckt så länge kan möjligvis bero på det grunda djup som farkosten legat på, då större delen av den inte varit under ytan.