Ny handkontroll avslöjar ålder på barn och vuxna män

guage Det finns ett direkt samband mellan handgreppets styrka och vederbörandes riktiga ålder, säger doktor Sam Winterviken på Lindesbergs mottagning för ankommande barn från Örebro och Köping.

De ankommande testas nu med en enkel handikappdynamometer. Ett svagt resultat kan säga att ett barn från exempelvis Örebro kan var klent muskulerad och kanske även klent begåvad och underårig. De från Köping har rätt att neka test eftersom de kommer från ett lågutvecklat jordbruksområde där svaren inte blir signifikanta för den persongruppen.

På så vis kan vi effektivt placera alla sökande direkt in i vår arbetsmarknad. De med ett starkt handgrepp kan genast försörja sig i en av våra svinuppfödningsfabriker där vi nu har stor arbetsbrist, berättar Lindesbergs näringslivsombudsman.

Tyvärr vill inte våra egna Lindebor jobba med grisar, säger han. Men med de nya ankommande får vi full behövlig kapacitet.