Svenskar plockar bär i Bangladesh

blabarEtt större antal arbetslösa svenska civilingenjörer har av Arbetsförmedlingen blivit anvisade jobb som bärplockare i Bangladesh. De fattiga ingenjörerna har belånat sina lyxvillor för att ha råd med flygbiljetterna som de själva fått bekosta.

– Jobbcoachen på Arbetsförmedlingen lovade att det skulle finnas mycket bär här, säger en av svenskarna, men det finns inte mycket kvar att plocka efter de häftiga monsunregnen. Hemma väntar hund, fru och barn och så kommer man hem med bara skulder - jag kommer inte ens att ha råd att byta till ny bil i år.

Ingenjörerna känner sig lurade, speciellt som de fått sova under bar himmel på ett anvisat odränerat risfält och fått bajsa i ett dike.

– Det är vårt jobb att förmedla de arbeten som kommer till vår kännedom, säger Arbetsförmedlingens jobbcoach Mahatma Bramaputtranyage. Vi har ingen skyldighet att kontrollera att arbetsgivaren är seriös, men om misstanke om prostitution finns så gör vi undantag och kontrollerar med ett självnyp.

Medkännande ortsbor i Bangladesh har nu startat en insamling för att bekosta svenskarnas bilpark, så det kanske ändå slutar lyckligt. Dessutom kommer antagligen lagstiftningen i Bangladesh att ändras, efter att krav rests på kollektivavtal även för tillresta svenskar. Förhandlingar förs nu mellan landets regering och svenska Civilingenjörsförbundet.

Fotnot: Mahatma Bramaputtranyage heter egentligen något annat.