Ny metall kan förändra världen

Tidigare publicerad: -3300-07-27
 
bronspottor

En nyuppfunnen metall kan enligt källor komma att ändra världen som vi känner den.

Ett forskarlag på den grekiska ön Cypern har genom att smälta samman den koppar, som gjort ön känd, med mjukt tenn fått fram en metall som de döpt till brons.

Den nya formulan är märkligt nog avsevärt hårdare än de båda mjuka beståndsdelarna som ingår i receptet.

Metallen är även betydligt härdigare och mer formbar än den flinta och skiffer som idag används till eggen i knivar och svärd. Röster har dock höjts att uppfinningen kan komma att användas militärt och därmed orsaka förskjutningar i maktbalansen i området.

Detta avvisas bestämt av forskarna som menar att den i stället mest kommer att användas till plogbillar och bruksföremål som smycken och klädspännen.

Enligt entusiastiska bedömare kan metallen även komma att ersätta lerkrus och kalebasser för förvaring av vätskor, men detta får nog ses som rent önsketänkande.

– Jag tänker  omedelbart ersätta min gamla holkyxa av koppar så fort jag kan lägga vantarna på en ny så kallad bronsyxa, säger den kände äventyraren Ötzi Ekenrot, som nu till helgen tänker bege sig på en upptäktsresa över bergskedjan Alperna.

Så fort kan dock inte massproduktion komma igång efter det metallurgiska genombrottet, eftersom det återstår en hel del utvecklingsarbete för att få fram tillräckligt värmebeständiga gjutformar, så här får nog Ekenrot ge sig till tåls.