Många homofober ratar homofiler

bronsdolmeNu är det bevisat!

I en stor gallupundersökning har SIFO tillfrågat tusen homofober om de bögat något nyligen. Undersökningen visar att nästan ingen svarade ja på frågan.

– Ja för tusan, jag har kört hårt hela dagen idag på polisgymmet, svarar den ende som svarade ja.

Mannen är en anonym länspolismästare som i egenskap av instruktör har adderat nya polisgrepp under de dagliga övningarna med rekryterna från polishögskolan. Men i övrigt är de tillfrågade sorgligt gammalmodiga i sin mansroll.

– Nästa gång ska vi bara fråga homofiler, så då blir nog statistiken annorlunda, säger jourhavande SIFO-telefonist till Organet. Och hur poliser manipulerar statistik är ju välbekant vid det här laget, så inte ens det svar vi fått går att lita på.