Körkortsproven mycket lättare

etypeTrots att körkortsproven inte har blivit svårare är det allt fler som kuggas. Nu måste Transportstyrelsen göra allt för att nutidsanpassa provet till det moderna samhället.

Idag är det redan plus minus x antal sökanden som kuggas både på körprovet och det teoretiska, säger trafikinspektör Sture Hansdotter. Att bedöma och underkänna unga människor är lika illa som att sätta betyg och mobba dem i skolan. Om de nu måste köra upp så ska de i alla fall vara garanterade att klara testet.

Bedömare menar att barn upp till medelåldern kan ta skada av provet och känna sig kränkta, stigmatiserade och marginaliserade när de blir bedömda av uppköraren, till exempel för att de är onyktra eller somnar vid ratten.

Låt barn vara barn understryker Sture Hansdotter. Det kommer så mycket krav från samhället idag och vi måste sätta ner foten nu. Det är väl gott nog att de kommer till uppkörningen och inte skolkar då också.