Patienter saknar solidaritet

skatteverketAllt fler cancersjuka vägrar nu att solidariskt dö i väntan på kirurgi, utan betalar ur egen ficka för operation. Förfarandet hotar att rubba hela sjukvårdens kösystem, då enbart personer som är för fattiga för att få låna till sjukvård avlider.

Skattemyndigheten kommer nu att på initiativ av finansministern därför att inrätta ett operationsskatteavdrag på jobblönen för att inte anställda ska skapa för stora hål i arbetskraften.

– Vi hade äntligen hittat ett sätt att få ner kostnaden för den dyra och avancerade sjukvården genom att låta patienterna vänta något år tills hälften dött, men nu så hotas den fina kön genom privata initiativ, säger landstingsrådet Gösta Hansson. Den där otäcka finansministern förvägrar nu hederliga hårt arbetande medborgare ursäkten till att avsluta arbetslivet.

Debattens vågor går nu höga om de som betalar sig före i kön är osolidariska, eller om de som avlider är osolidariska som slutar att dra sitt strå till stacken i förtid.