Västmanländsk flygplats först i världen med att landa fjärrstyrd jumbojet

propellerplan2På Linde Internationella Flygplats har SAS:s jumbojet A-337 landat för första gången helt utan piloter.

Ett uppbåd internationella reportrar såg hur jätteplanet med 350 passagerare stadigt satte ner hjulen i ett rökmoln och taxade direkt in mot tullen. Allt fjärrstyrdes från Borås.

 Vi räknar med enorma besparingar på personalsidan. En pilot kan starta, flyga och landa upp till nio trafikplan samtidigt, berättar Arthur Winterviken, teknisk direktör i SAS. Vi kommer bara ha unga grabbar som kör på ackord, de är ju uppväxta med flipperspel och är säkrast på handen.

Man ska även kunna arbeta hemifrån och fjärrstyra planen i pojkrummet och på så sätt avveckla SAS:s huvudkontor på sikt. Styrelsen skriver att bolaget kommer bli världsledande som vinstmaskin med den nya styrtekniken. Pengarna som sparas ska gå till nödvändiga bonusprojekt i ledningsgruppen.

Från pilothåll hotar man med total arbetsvägran.

Ja, äntligen ett strejkhot från den lata, överbetalda och bortskämda pilotkasten som vi helt kan skita i, menar Winterviken nöjt.