Alla barn är särobegåvade

gymnasium kungsholmenUppdraget att ta fram ett stödmaterial kring barn med särskild begåvning fick Skolverket förra året av den förra regeringen. Bakgrunden är att forskning visar att elever med särskilt hög begåvning paradoxalt nog ofta får problem och vantrivs i skolan. För att komma till rätta med problemet kommer nu begåvning att omdefinieras så att alla barn blir efterblivna och därför kommer att trivas i skolvärlden.

Det är mest frågan om att ställa orimliga krav på plugghästarna så att även de särbegåvade känner sig korkade. Om läraren dessutom tillåts att ge förklenande tillmälen och exempelvis snyta sig i elevernas bästa uppsatserna är vi nästan framme, menar Skolverkets gd Adolf Hansson. Sedan tar vi upp skolagan igen för ljushuvudena som räcker upp handen på lektionerna, om de inte redan får stryk av mer utagerande elever.

Nytänket kommer troligen också att ha fördelen att öka medbestämmandet och därmed trivseln på lektionerna för tongivande elever, då de begåvade ofta stör både slagsmål och mobbing med sin överlägsna ordningsmansattityd.