Grisspillning orsakar livsfarlig radonstrålning i Lindesberg

grisarDen kända mediastaden Lindesberg måste snart evakueras på grund av livsfarlig markradon.

 Det här är en dödsstöt för staden, anför drätseldirektör Alfred Winterviken. Den grisspillning som har ackumulerats under 150 år i vår huvudnäring har förgiftat marken och grundvattnet.

Winterviken berättar att stadens geolog har konstaterat att svinavföringen triggat den naturliga markradonstrålningen till människofarliga nivåer. Bara grisar och kackerlackor klarar sådana strålningsdoser. Hela staden måste nu flyttas för att en ny generation ska kunna överleva.

 Ett gigantiskt projekt, erkänner Alfred Winterviken. 32 000 grisar, flera tusen inavlade analfabeter och alla våra gamla homosexuella grisbönder måste få nytt boende!

Lindesberg tvingas nu söka asyl i Stockholm för alla sina hemlösa eller helt enkelt annektera trädgårdarna i de välmående villasamhällena i huvudstadens förorter.