Billigare att sänka funnet jätteskepp

skeppDet gigantiska skeppet Lindöö Castle från år 1757 hittades sensationellt av fritidsfiskaren Axel Winterviken på 25 meter djup i den märkliga Lindesbergssjön. Skeppet bärgades sedan till oerhörda summor och kostar nu Lindesbergs stads hela socialbudget i underhåll - varje månad!

Lindöö Castle bedöms med sin längd på 195 meter som ett unikt marint fynd. Det är fortfarande en gåta hur skeppet med de massiva guldutsmyckningarna och hela 86 kanoner har kommit in i Lindesjön hundratals mil från havet.

Varje månad kostar det staden 1,5 miljoner kronor att ha jättebåten uppallad på Konsumtomten, suckar socialchefen Lotta Ekenrot. Och med så många nyanlända Örebroare och Köpingsbor varje vecka, så måste vi kunna ge alla dessa rum med kabel-TV och dusch. Annars blir det ett jävla liv i pressen. Men maringubbarna kräver att det gamla vraket ska rustas. Det skulle kosta 2 000 000 euro ...

Vi får inte ställa grupper mot varandra, men nu ska den dyra båtjäveln tillbaka ner på botten igen, säger Lotta. Jag måste ha mat och tak till alla som kommer hit!