Ökad kunskap kan leda till kompetens

Forskare undersöker nu om ökad kunskap kan leda till kompetens.

karoKan kunskapen bli bättre om läkare utan formell kompetens får individuell kompetensutveckling? Det ska Annika Ekenrot, forskare vid Högskolan i Lindesberg, undersöka i projektet ”Ansvarsbefrielse hos läkare som saknar formell kompetens”.

Några av de frågor som ska få sitt svar i projektet är: Kan kompetensutveckling leda till högre lön för läkare och annan sjukvpårdspersonal som saknar formell kompetens för sitt yrke, men ändå är inkompetenta? Hur kan vi förlänga köerna genom ständiga försämringar? Kan övertron på den egna förmågan ökas med bevarad kompetensbrist?

– Min hypotes är att satsning på dem som saknar kompetens borde öka antalet behandlingsskador. Omvänt borde de med formell kompetens kunna avvaras, eftersom alla i alla fall är fantastiska, säger Annika Ekenrot.

Även en sorts legitimation för läkare skulle behöva införas för att garantera att behandlingarna sker enligt beprövad praxis, menar Annika Ekenrot. Förslaget möter dock hårt motstånd bland integritetsförespråkare hos Hälso- och Sjukvårdens Ansvarslöshetsnämnd, som i stället vill ha fler korpulenta läkare.