Patientsäkerheten allt bättre

operationPatientsäkerheten på landets sjukhus har nu nått så låg nivå att den nu bara kan bli bättre. Personalbrist i vården har medfört att 900 vårdplatser stängts, skriver tidningen Organet i sin webbupplaga. Bortemot 2.000 sjuksköterskor saknas på Sveriges 68 akutsjukhus.

– Nu stänger vi ner resten av vårdplatserna också, säger vanvårdsrådet Gösta Hansson på SKL. På så sätt kan vi få alla behandlingsskador och vårdrelaterade infektioner att minska dramatiskt. Dessutom kan vi då få tid att koncentrera oss på att få vårt kvalitetssystem att bli ännu bättre.

Mycket talar för att självvård i hemmet med hjälp av grötomslag och rikligt med åderlåtning ger minst lika bra resultat som den omoderna evidensvården.

– Landet har klarat sig utmärkt ända sedan hedenhös utan en massa dyra vårdmuppar, säger Hansson. Sjukhus får bara folk att känna efter för mycket och utveckla hypokondri. Ett besök av en fältskär fick de flesta att bli raskt friska på den gamla goda tiden. Det borde fungera idag också.