Det omstridda k-ordet ”baltikung” förbjuds i historieböckerna

brudDe tre baltiska länderna har sedan länge kastat av sig enväldiga kungars terror och skörlevnad och blivit folkdemokratier. Balterna blir kränkta av att bara se k-ordet, berättar Saga Winterviken i Baltiska vänföreningen.

”Kung” är nästan det ytterst skämmigaste att läsa om - så förnedrande att ordet måste utraderas! Precis som med den så kallade negerkungen hos Astrid Lindgren, säger Saga Winterviken upprört och kräver straffansvar.

Fotnot: Fröken Wintervikens behjärtansvärda strävanden för att bli kaffeflicka hos den svenska kungen kan ha påverkat hennes rojalism negativt då bladet redan var vänt och försöket misslyckades.