Antroposofisk medicin mot resistens

medicinÖveranvändning av antibiotika i världen har resulterat i att snart alla bakterier blivit resistenta. Läkemedlen blir obrukbara och allt fler patienter dör innan de kommit till Sverige, där resistensen fortfarande inte hunnit ikapp omvärlden.

Nu höjs röster för att enbart tillåta antroposofisk medicin, som inte lär förorsaka samma elaka resistens.

Det finns inga bevis för att den dyra evidensbaserade medicinen fungerar, säger medicinalansvarige minister Gabriel Wikström (s) till Organet. Alla vårdcentraler i landet kommer till att börja med bota våra kollegor i Miljöpartiet med homepatiska läkemedel, medan vi inom socialdemokratin offrar oss och fortsätter med den gamla sortens antibiotika, eftersom efterfrågan vida kommer att överstiga tillgången på antroposofisk medicin inom överskådlig tid.