ORGANET.se

    

rss-feed för din rss-läsare, missa aldrig nya organisationer

måndag 01 december 2008

läs och skriv i vår gästbok

kontaktinfo: webmaster@organet.se

Startsida Trendspaning Sport Kultur & Nöje Sex & Samlevnad Debatt Ledare
Hälsa & Skönhet Vett & Etikett Vetenskap Insändare Horoskop Jobbannonser Arkiv & Länkar


Nyheter


bilmodellVolvo och SAAB förstatligas

081201
Nu träder staten in och tar över de svårt konkursmässiga biltillverkarna Volvo och SAAB. Direktioner och ledningsgrupper får gå med omedelbar verkan och ersätts av arbetarråd. En politisk kommissarie tillsatt av Allianspartiet ersätter koncernledningen som garant för att tillverkarna inte förnyar sig. Redan till nästa år planeras modeller som Volvo Duett och SAAB 99 att återlanseras.

- Det hära har länge varit ett krav ifrån vårat parti, säger Måna Pralin som menar att Allianspartiet bara hyllar en gammal oppositionsidé. Om bara löntagarfonderna vari assepterade hade vi inte behövt andvända det berömda krutet i ladorna.

Statsministern och finansministern lär nu gå på snabbkurs i marxist-leninistiskt tänkande för att få kläm på hur de bäst organiserar femårsplaner för landet.


Sms-lån är ute, nu kommer telepatiska låntelepatiskt lån

081130
Sms-lånen är alldeles för krångliga. Låntagarna förstår inte räntesatser och kronofogdarna har svårt att ruinera låntagarna fullständigt. Därför har låneinstituten i samarbete med Svenska Mediuminstitutet tagit fram så kallade telepatiska lån. Pengarna överförs till låntagarens bankkonto redan när denne tänker att "nu skulle det vara juste med lite deg". Mediet uppsnappar tankarna och en godtycklig fyrsiffrig räntesats sätts. En telepatisk signatur måste naturligtvis till för att det hela skall vara lagligt, men även denna kommer mediet att kunna förmedla.

Systemet väntas att skapa en fördubbling av antalet kronofogdar, advokater, konsumentombudsmän, ekonomireportrar, prostituerade, glädjegossar, servitriser och massor av andra jobb inom tjänstesektorn. Alliansen är mycket positiv till systemet som förväntas kunna sätta fart på Sveriges ekonomi.

- Det hära har länge varit ett krav ifrån vårat parti, säger Måna Pralin som menar att Allianspartiet bara hyllar en gammal oppositionsidé. Nu behöver jag inte andvända riksdagens obehagligt spårbara kontokort.


commuter trainNu kommer lösningen på tågförseningarna

081129
Elen räcker inte till till tågen. Omformarstationerna klarar inte av att förse de elslukande loken med elkraft i uppförsbackar och vid trafiktoppar. Många tåg har blivit stående och passagerarna har fått fotvandra till närmaste station där bussar väntat.

SJ har nu löst problemet tillfälligt genom att utrusta tågen med spikskor och rep så passagerarna kan gå ut och skjuta på eller dra. Ofta räcker det att putta tågen över ett krön eller ta det genom snödrivor.

- Vi räknar med en viss vinst när vi hyr ut spikskor och rep till passagerarna, de lär ju inte ha så mycket till val om de vill komma fram, upplyser den ansvarige finansdirektören.

SJ lär också ligga i förhandlingar med Kina, där ett stort antal ånglok just utrangerats när landets järnväg moderniserats. Om förhandlingarna går i lås kan Sverige för en billig penning, förmodligen skrotpriset för metallen, bli det första landet i Europa som återinför ångdriven infrastruktur.


För lite smuts inom vårdenren brits

081128
Sjukhusen har blivit alldeles för rena. Bland annat har budgeten för grönsåpa överskridits och spånskivor till toaletterna byts alldeles för ofta. Även om det är sällsynt, händer det att nyopererade helt går miste om infektioner.

- Detta går ut över vår förmåga till felbehandling och nu når vi inte vårt mål på minst 80 %, säger en uppgiven överläkare. Infektionsrisken måste upp om vi inte ska få minskade anslag.

Nu ska smutsen kvalitetssäkras och styrdokument tas fram. Landstingens inköpscentral har dessutom lagt en beställning på rötslam hos de kommunala reningsverken för att smörja operationsbord och bandage.

- Vi kommer att avveckla den hygienkrävande patientvården så småningom för att helt kunna koncentrera oss på vår kärnverksamhet, kommenterar Gösta Hansson, huvudman på Landstingsförbundet.


polis mcPolisen privatiseras

081127
Polisväsendet är alldeles för dyrt och ineffektivt men nu kommer regeringen att råda bot på eländet. Ett privat polisbolag ska ta över Stockholms Norrortsdistrikt för att sedan, om försöket visar sig lönsamt, utökas till hela landet. Redan när medborgarna ringer 112 kommer en avgift på 18 kronor per minut debiteras. Därefter kommer en taxa tas ut som blir beroende på vilket brott man vill ha hjälp med. En enkel väskryckning beräknas kosta 150 kronor att anmäla och sedan ytterligare 1500 kronor om brottet klaras upp. Mord och dråp, som ofta kan behöva mer tidsödande utredningar, blir naturligtvis betydligt dyrare.

- Jag och mina pojkar kommer att köra eget på fritiden, precis som en del läkare, säger pensionerade kommissarie Ekenrot på Rikskrim, som blir VD på det nybildade Polisoteket AB. Folk stör ofta med allsköns dravel. Allt från bortsprungna kattor till sexdårar och rattfyllon. Nu får marknadskrafterna ta över så ordningen äntligen återställs, säger kommissarien och blottar sig diskret.


Turning Torso
Kackerlacks-skatt för miljonprogrammet


081126
Riksskatteverket har i samarbete med miljöförvaltningen tagit fram ett förslag till skatt på ohyra som ska ersätta den numera avvecklade fastighetstaxeringen. Skatten kommer att läggas på hyran för att inte fastighetsägaren ska behöva drabbas av marknadsstörande kostnader. För att motverka skattefusk, såsom oauktoriserad sanering (så kallad husbehovssanering) åläggs fastighetsförvaltaren att tillse att biotoperna, speciellt i våtutrymmen och skafferier, är miljö- och parningsvänliga samt att en jämställdhetsplan för hyresgästens hyresgäster upprättas.

- Varje odjur, vare sig det rör sig om kackerlackor eller råttor, får samma skattesats, säger en anonym generaldirektör på RSV. Det är hart när omöjligt att själv bli av med ohyran, så nu kan statskassan få en behövlig påfyllning.
 


kodnomSexualdebut kan anulleras

081125
Många sexualdebuter har skett i fel läge eller fylla. Nu kan man få det ogjort! Med nya lagen, LSE (LagSexExcit), kan man välja att senarelägga det ogjorda upp till tre år och då börja på ny kula, så att säga. Det krävs dock en edsvuren parts erkännande att inget hänt. Samt en ytlig kroppsbesiktning med en enkel virtuell biologisk retardation som görs vid biblioteksdatorn med gratisprogram. Akten registreras sedan på internet som en icke-händelse.

- Det kommer att revolutionera barnafödandet och abortplaneringen, säger professor Ebba Britt-Backström, sakkunnig i fruntimmersvetenskap.

Det blir också ett fullständigt skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar som nu gisslar kärleksfulla nutidsmänniskor. Bara på kostnaden i dag för bromsmedicin för veneriska sjukdomar, vårddygn och könsläkare, kommer samhället spara 23 miljoner kronor per kvartal.

- Herregud, utbrister kommissarie Ekenrot på Rikskrim, chef för nationella gatuprostitutionsgruppen. Det här har jag och andra polispolare behövt länge! Och många kyrkoherdar som jag känner behöver klippkort. Tala om att ha kakan och äta upp den …  Kommissarien avslutar mumlande något om att piska datorn och kolla virtuell besiktning. 


bilar och bostäderÅngra barnen och spara en hallickförmögenhet

081124
Att bli förälder är nästan lika stort som ett bilköp eller husköp som ju går att ångra. Det införs nu en ångerklausul även för barn. Precis som vid vanligt öppet köp. Man kan ha blivit pålurad ett barn eller övertalad i ett svagt (eller berusat) ögonblick av en smart barnproducent. Barnet kan då exporteras till Burma, Finland eller Arabien, alla nationer med bra barnstandard.

- Tänk om jag vetat om det här för trettio år sedan, fnyser kommissarie Ekenrot på Rikskrim. (Han är FN-sakkunnig på barnproduktion.)

- Fyra ungar gånger trettio år gånger 1,5 mille per år, hade jag sparat, skriker han förbannat! Det är ju för fan värsta hallickförmögenheten jag har missat. Kan man inte köra lagen retroaktivt?


Lättare att bli butiksbiträde än läkare!

blodpudding081123
Efter gårdagens artikel i Organet har många läkare hört av sig för att protestera. Alla läkarutbildningar är inte heller lätta. I många länder krävs kurser under flera år för att ens få transplantera livsuppehållande organ på en patient. Ofta är det enbart språklektionerna i svenska som inte tas på fullt allvar, medan homeopatilektionerna kan tas oerhört seriöst, menar läkarna.

Ett antal till tårar rörda butiksbiträden har däremot rosat artikeln när de insett att någon äntligen förstått de vedermödor de gått igenom, och speciellt då valuderingskursen och streckkodsskanningsutbildningen. För den senare har dessutom krav rests på högskolestatus, så att den ska kunna ge behörighet till civilbiträdesexamen.

- Det gäller att höja yrkets status för att få upp lönerna, menar Svenska Biträdens Centralorganisation som biträder alla biträden i landet.

NASA meddelar på sin hemsida att de inte vill kommentera Organets artikel, men skriver samtidigt att de gärna ser sökanden som har biträdesexamen från Sverige.


Lättare att bli läkare än butiksbiträde!karoskylt

081122
Det har blivit allt svårare att komma in på den hårda butiksbiträdeslinjen. Många väljer nu hellre läkarlinjen, utbildning till forskare eller statsråd och andra enkla kurser i stället för att behöva konkurrera på biträdeslinjen. Det behövs högsta gymnasiepoäng (20.0) och högsta högskoleprovpoäng för den åtråvärda utbildningen. 

Biträdeslinjen omfattar  ekonomiska transaktioner, prissättningsteori, marknadsorientering, Private Partnership, valudering, psykologi och personlig renlighet. Utbildningen sker nu på CityGross efter att Handelshögskolan missat den på grund av för låg forskarnivå.

- Jag har sökt till biträdeslinjen i två år men trots full pott på högskoleprovet verkar det natt, säger Lars-Erik Carlsson, 42, som nu vill utbilda sig till astronaut istället.  NASAS utbildning kräver betyg 3 i engelska och fullgjort simprov.

- Idag rekommenderar jag samhällseliten att välja långa, hårt konkurrensutsatta, utbildningar som godsutlämnare eller portier, skriver Bredrick Brainfeldt från regeringskansliet. Vi riskerar att hamna internationellt på efterkälken om alla ska sova sig igenom kravlösa utbildningar i medicinsk eller ekonomisk vetenskap!


mansinseminarieSingelmän får också insemineras

081121
Efter beslutet att  tillåta insemination för singelkvinnor har röster rests för insemination också för män. På Svenska Riksinseminariet är man tveksam till nyttan med operationen och ser tydliga nackdelar.

- Biverkningarna för män är inte att leka med, menar överläkaren på inseminariet. Illamående och yrsel drabbar män i större omfattning. Vi har dessutom mest erfarenhet av pandor, kor och hästar, alla av honkön. Någon enstaka man lär visserligen ha blivit gravid här, men det är inte bevisat att han verkligen var man. Möjligen en skäggig dam. Skillnaden kan vara hårfin.

Förespråkarna menar dock att huvudsaken är att ett rättvist system skapas så ingen ska behöva känna sig förfördelad. Det går däremot redan idag för män att låta inseminera sig i Polen, där det är lagligt. Ingen ersättning utgår tyvärr från försäkringskassan för själva resan.


Personalagan återinförsrotting

081120
Beprövat management i form av personalaga kommer åter till sin rätt. Den numera så försummade tillrättavisningsmetoden återkommer efter ett sekellångt uppehåll. Efter hårda förhandlingar mellan fack och arbetsgivarorganisationerna har ett avtal slutits om nya bestraffningsformer, vid sidan av skriftlig varning och utvecklingssamtal.

-  Chefens självklara rätt att smiska sin personal är ett nygammalt grepp som har två syften, säger en ordförande. Dels arbetar strykrädda latmaskar bättre, dels blir chefstjänsterna mer attraktiva.

I första hand ska smisk endast få utdelas för personal som pratar på arbetstid. Mycket tid går till spillo när glappkäftarna orerar. På vissa arbetsplatser som Stockholmsbörsen och SVT är det ett förskräckligt kackel. På andra arbetsplatser som har telemarketing och helpdeskfunktioner pratas det i stort sett hela tiden.

- Efter att rottingen gjort sitt ska det gå att höra knappnålar falla på dessa arbetsplatser, menar en upprymd arbetstagare.

Det skriver Organet att Organet skriver.


 apotekApoteksmarknaden öppnar för konkurrens

081119
Vem som helst ska i framtiden få öppna eget apotek. Det statliga monopolet bryts äntligen efter decennier av människofientlig evidensbaserad skolmedicin.

- Nu kommer de mediciner hela patienterna så länge har längtat efter, säger en hel homeopat organet har intervjuat. De gamla förlegade apoteken har alltför länge fått hållas med för billiga och för starka piller. Dessutom har det sålts alldeles för lite.

Ett antal nya farmaceutiska utbildningar i alternativmedicin är på gång, bland annat kinesisk healingmeditation, akupatisk placebo och gestaltbiologisk såsterapi. Efter att de nya farmaceuterna är klara med sin utbildning kommer den gamla reduktionistiska skolmedicinen helt att fasas ut, till förmån för de naturliga och människovänliga terapierna. Återigen kan vi, som våra förfäder, få se fram emot att bli hela människor och inte bara kroppsdelar, symptom och diagnoser!


britsFå läkare kan tala svenska

081118
Patientsäkerheten är i fara eftersom få läkare kan svenska. Krav får inte heller ställas på språkkunskaper för läkare som kommer från EU-området.

- Många patienter kan inte heller svenska, säger socialministern. Inte tolkarna heller för den delen, så det blir ju väldigt orättvist om en elit ska kunna kommunicera med sin läkare.

För att komma till rätta med orättvisan ska läkare som kan göra sig förstådda nu skickas på kurs i att tala otydligt, fullt i linje med hur alla läkare skriver. Målet är att ingen inom vården, vare sig personal eller patienter ska förstå vad som försiggår, vilka åkommor som behandlas eller vilka mediciner som ordineras.

En välkommen bieffekt landstingen hoppas på är att köerna kommer att kortas oerhört, när patienterna inser att det är meningslöst att söka läkarvård, liksom att de lavinartat ökande felbehandlingarna minskar av samma skäl.


Solidariska Kommunistpartiet jublar åt förslaget om Fångombudsman


hotell081118
Miljöpartiet har föreslagit att en ”Fångbudsman” införs för häktade och dömda brottslingar. Solidariska Kommunistpartiet applåderar detta förslag.

- Vi har slagits för de stackars fångarnas rättigheter i många år, och det är underbart att  våra tankar nu slagit igenom, säger Solidariska Kommunistpartiets ordförande Maj Svensson.


Tanken är att Fångombudsmannen ska hjälpa de intagna med skrivelser och överklaganden - många fångar är ju tyvärr inte skrivkunniga. Bättre fängelsemat, mjukare madrasser, fri porrfilm och sprit är andra viktiga frågor att driva för Fångombudsmannen.

Maj Svensson vill också slå ett speciellt slag för våldtäktsmän:

- Många av dem behandlas väldigt dåligt av sina medfångar. För att stärka deras självkänsla och upprätta deras heder skulle jag vilja inkvartera våldtäktsmännen på Scandics hotell. Får de bara ordning på maten och sängarna där tror jag att våldtäktsmännen skulle trivas bra på Scandics.


Redaktör sålde konst för 162 kronor

081117marsipanlem
Delar av Lehman Brothers konstsamling ska gå under klubban. Samtidigt lyckades den kollapsade amerikanska finansjättens vd Richard Fuld göra ett riktigt klipp. Men vi kan i Sverige också. Organets kulturredaktör Anders Segelström sålde i går sin unika konstsamling av Sune Bänks verk. Det av Organet tidigare omskrivna Genitaliemuséet har i konkurrens med Nationalmuseum och Liljevalchs konsthall lyckats köpa en mängd oljemålningar och statyer i marsipan av Segelström för hela 162 kronor.

Segelström har ända sedan barndomen varit mycket intresserad av genitalier och har under åren samlat på sig en försvarlig kollektion av allehanda konstskatter med genitalieanknytning. Försäkringsbolagen har ansett att stöld- och smakrisken för marsipangenitalierna varit alltför stor för att försäkra dem. Anders Segelström säger sig vara mycket glad för att dyrgriparna nu kommer att kunna avnjutas av allmänheten.


häst och vagnBilar förbjuds från 2010

081116
Bilar drivna av fossila bränslen förbjuds från och med år 2010. I ett övergångsskede tillåts etanoldrivna mopeder, vilka skall avvecklas fem år senare. Cykelkedjor kommer enbart att få smörjas med smör eller snigelslem.

- Nu tar vi till krafttag, säger miljöminister Andreas Qarlberg. Bensineländet ska bort och nu är ett utmärkt tillfälle när Volvo och SAAB ändå är på väg i konkurs. Alternativ som fotvandring och skottkärra kommer åter till heders. Dög det åt våra förfäder så ska det väl duga åt oss också. Dessutom kommer det att göra gott för folkhälsan.

De stora grossisternas logistikavdelningar förbereder sig nu genom att upphandla stora mängder skottkärror och ryggsäckar. Dessa är tänkta att arbetslösa beredskapsarbetare ska utrustas med, som sedan i stora skaror ska förmedla livsmedel, knogjärn och platt-TV till detaljhandeln.

- Det är bara under en övergångsperiod, säger miljöministern. Det tar ett tag att få fram tillräckligt med oxar och åsnor för att få hjulen att snurra igen.


Handhälsning avskaffas

081115
Efter den senaste halal-debatten har många arbetsplatser avskaffat den så kallade handhälsningen.

- Det sårar många att tvingas ta i hand. Smittor, avföring och DNA sprids också okontrollerat genom svettiga handflator, säger socialminister Klas-Göran Häggström. Socialstyrelsen föreslår därför olika ersättningsalternativ för handskakning som kan accepteras av alla kulturer:

Lipa, en traditionell tibetansk hälsning som även hjälper läkare i sin yrkesutövning om man samtidigt säger ahhh.universal hälsning

Blotta könet, gammal medeltida bot mot ”onda ögat”.

Honnör, fungerar militärer emellan, världen över.

Slagsmål, inspirerat från unga mäns kontaktsökande.

Personrån, för kortare bekantskaper.

Stjärtsniffning, en naturlig hälsning hämtad från djurvärlden.

På många arbetsplatser har man också krav på att alla anställda ska bära huvudduk, poliskask eller bakvänd grön eller rutig keps i jobbet. I nödfall kan dykmask eller rökdykardivator accepteras.

- Att vägra ta i hand är inget lagbrott, säger kommissarie Ekenrot vid Rikskrim bestämt. Men den svenska normen ger viss fördel om man jobbar kontaktskapande med vanligt folk. Vi poliser har ju alltid föredragit att skapa kroppskontakt med batongerna, vilket även inger respekt för yrkeskåren.

Ekenrot gömmer beslutsamt händerna i skrevet när Organet besöker för intervju.


Skandalöst jätteavtal för förre Organetchefen

081114
Nu avslöjas att när Troleif Kragtupp fockades 2002 som vd i Organet, fick han ett unikt pensionsavtal värt drygt 150 miljoner kronor. En av Sveriges högsta pensioner. Även DN kommenterar Organetavtalet den 12 november. Om Kragtupp lever till 95 år stiger pensionen till 167 miljoner. Han straffar då en av Skandriatjuvarna, Lars-Petter Ericsson, som bara fick 110 miljoner. Och Klas Kramkvist i Eriksson som faktiskt snodde åt sig 115 miljoner kronor av aktieägarna. Chefredaktör Lars Fredriksson säger att han inte visste nå´t. Kragtupp var vd i Organet tre månader för att sedan sjukskriva sig. Varför?

-Det var min kompis Joseph Halmstierna som fixade avtalet.  Det var speciella omständigheter! Gränsöverskridande företagsfusioner och säkert 40 timmars arbetsvecka!  Troleif hade förköpt sig på ett stort vinslott i Frankrike och satt på pottan. Själv minns jag inte riktigt var, säger Fredriksson.

”Inget snyggt avtal”, säger den erfarne ekobrotts-utredaren kommissarie Ekenrot. Grova ekonomiska brottslingar är smarta klippare. Gamla vänner fixar avtal åt varandra. Går inte att komma åt, precis som kassan hos din frisör! Deras vinst blir din förlust. Själv klipper jag mig svart. För dyrt annars.


mjölksnapsAmning ofarligt för hembrännare

081113
En rapport från Livsmedelsverket konstaterar att amning inte skadar män som husbehovsbränner. Tidigare har ammande kvinnor rekommenderats att sköta själva amningen mellan storkoken, men nu kan alltså både man och barn få sitt. Landets barnmorskor protesterar upprört mot rapporten och vill avråda från all spritrelaterad amning, och då även under jäsprocessen som leder till destillationen.

- Männen kan ta skada om bröstmjölken kommer in i deras blodomlopp, till exempel som groggvirke, säger en erfaren barnmorska. Vi vet ännu inte säkert vilka skador detta kan ge, men vi tror att all utblandad sprit kan ge beteendestörningar. Vi kan inte riskera de nyblivna pappornas hälsa, utan kräver ett förbud.


Stora underskott i polisens ekonomitapir igen

081112
Polisens ekonomi går med stora underskott på flera håll i landet. I synnerhet i storstadsregionerna dras man med stora budgetunderskott. Polisen säljer nu ut tjänstevapen, batonger, handfängsel och beslagtagen narkotika i panik för att klara decemberlönerna. En polisstation i Åmål  hyrs ut till åklagarmyndigheten där rättegångarna nu hålls direkt i häktescellerna, en annan har blivit tillhåll för manliga prostituerade.

- Problemen började när jordbruksverket krävde våra polistapirer på hundskatt, avslöjar kommissarie Mauritz Ekenrot på Rikskrim. Sedan fick vi skadeståndskrav från brottslingar som känt sig kränkta när de inte blev bitna av riktiga hundar.

Försöket med polistapirer har nu stoppats av justitieministern som överväger att skjuta till medel för kraftfullare ersättningsdjur, möjligtvis överskottslejon från Kalahari vilka antas uppfattas som mer värdiga motståndare av förrymda styrstångsfyllerister och gådrullar.


FrälsarkransOrganet köper Carnegie av svenska staten

081111
I bankkrisens spår har svenska staten blivit tvungen att godta ett skambud på Carnegie av den obskyra publikationen Organet. Riksgälden känner sig dock fullkomligt trygg med ägarbytet och understryker att de nya ägarna har stor erfarenhet av skumraskaffärer och otillåtna ekonomiska transaktioner. Dessutom tar de tre redaktörerna "exceptionella risker" bara genom att visa sig publikt. Att Finansinspektionen dragit in bankens tillstånd är inget som oroar de nya ägarna:

-Skiter väl jag i, kommenterar den nye bankdirektören, Lars Fredriksson, förtroligt och tillägger att kundernas insatta medel är säkrade och tills vidare överförda till ett nummerkonto på Caymanöarna.


högerkanonvänsterkanonVärnplikten avskaffas

081110
Värnplikten har blivit för dyr och kommer nu att avskaffas. Pojkar kommer att förbli pojkar och aldrig bli riktiga män. Att värnplikten är slutet på puberteten är en väl etablerad sanning, likväl som den är en väl fungerande västerländsk manlighetsrit. Väldigt få kriterier kommer att återstå för att skilja männen/gossarna från kvinnor. En ännu sämre simultanförmåga torde vara den mest utmärkande egenskapen, då våra söner inte längre lär sig skjuta kulspruta och samtidigt kasta handgranat.

Svenska Språknämnden är också mycket orolig att männens ymniga vokabulär av könsord och svordomar kommer att gå förlorad.

Värnplikten föreslås ersättas av en yrkesarmé. Detta kan lösa det sistnämnda problemet och möjligen skapa fler och mer färgrika svordomar, förutsatt att soldaterna är svenska och inte inhyrd arbetskraft från låglöneländer.

Fotnot: Samtliga Organets tre redaktörer har gjort sina värnplikter och det mogna manliga resultatet talar naturligtvis sitt eget språk.


Här hittar du jobben

081109
Varselvågen som sköljer över Sverige beräknas ha drabbat 79% av den arbetande befolkningen vid årsskiftet 2010. Men det betyder inte att det inte finns nya arbetstillfällen. Det kommer faktiskt att finnas gott om arbeten för uppsagda jobbare. Organet har i samarbete med Arbetsförmedlingen tagit fram en lista över de branscher där arbetskraftsbehovet blir som störst:

Arbetsförmedlare; behovet av förmedlare har naturligtvis ökat lavinartat.

Frisör; alla arbetssökande måste vara välklippta för att ha en chans på arbetsintervjuerna.

Socialassistent; någon måste kontrollera alla som får socialbidrag.

Journalister; som skall skriva om allt elände.

Hjärnkirurger; är alltid efterfrågade, snabbkurser kommer att ordnas för de mest svåranställda.

Alkohol- & drogterapeut; för att sköta alla som har krökat ner sig.

Populistpolitiker; arbetslöshet skapar stor efterfrågan på populistpolitiker.

Finansministrar; regeringskansliet förväntas införa femskift på finansdepartementet.


Stopp för frivilliga äktenskap

kodnom081108
Skolkuratorerna i Västsverige har slagit larm att vissa minoritetsgrupper tillämpar så kallade "frivilliga äktenskap". Oppositionspartiet är bestört över avslöjandet och kräver att regeringen gör något år saken.

- De här stackars ungdomarna blir tvungna att själva välja vem de ska gifta sig med, säger oppositionsministern. Hur ska de kunna ta ansvar om det blir fel? Dessutom är det odemokratiskt att inte låta släkten rösta om vem som ska bära släktgenerna vidare.

Samtidigt uppmanas kliniker som tidigare utfärdat så kallat "oskuldsintyg" för flickor att också utfärda "påsättarintyg" för pojkar, så att äktenskapen kan påbörjas på ett anständigt sätt. När detta är genomfört hoppas oppositionspartiet att samhället ser till att inte de äkta männen måste stå vid spisen och kyskt föda barn medan de unga fruarna, för att kompensera sig, ägnar sig åt att så vildhavre och sprida könssjukdomar.


Prins Philipine gör slut

081107
Den ökände jetsetaren prins Philipine von Acko sägs ha slagit upp förlovningen med sin styvmormor.

- Hon är helt enkelt inte tillräckligt mogen för mig, säger prinsen. Dessutom har jag träffat en förtjusande kungspudel hos min syster Barbroline.

Paparazzifotograferna har hittills inte lyckats få några bilder på den nya partnern prinsen nämner. Organet kan naturligtvis stilla sina läsares nyfikenhet med den första smygtagna bilden.

lama-pudelTronarvingen prinsessan Barbroline är däremot måttligt road av ryktet och menar att brodern borde tänka mer på sin konstnärskarriär än att uppvakta hennes hund.

-Nu när storebror Rutger gått bort är det viktigt att Philipine tar över traditionen av dekadent, degenererad och onyttig stofil, som det måste finnas en av inom varje högadlig släkt med självvaktning, suckar prinsessan Barbroline. Dessutom tycker min pudel det är obehagligt när brorsan hela tiden envisas med att jucka mot hans ben.

 


underlivssvampSvamp i underlivet problem för statyer

081106
Svenska statyers riksförbund varnar för en okänd men utbredd åkomma bland landets bronsfigurer. Medlemmar har förtvivlat pekat på problemet en längre tid, men inte velat offentliggöra sina besvär för en större allmänhet.

På Riksantikvarieämbetet påstås problemet vara lättbotat och statyerna rekommenderas smörja in organen med filmjölk för att få ett svampovänligt pH. Den minskande nativiteten hos statyerna sägs bero på en ovilja till kopulation orsakad av svampangreppen, men nu kan vi kanske äntligen åter få se små bronsbarn i städernas parker.


Kopruttproblematiken löst

kossor081105
Jordbruksverket har i samarbete med japanska Fujishiba och Biomanipulativt Centrum i Uppsala lyckats syntetisera en ko som inte släpper ut växthusgasen metan. En speciell sorts bakterie som trivs i kons tarmar får gräs att sönderdelas i bensin och diesel. Behållare för uppsamling och avskiljande av vätskorna kommer att subventioneras av EU. I ett senare skede hoppas forskarna kunna skilja fraktioner i kons spenar. 95 oktan, 98 oktan, E85 och diesel i var sin spene.

Hur drivmedelsskatten ska utformas är ännu oklart men en schablonbeskattning är ett klart stalltips.

Sveriges mest kända konspirationsbedömare, Baja-Maja Bovin, befarar att OPEC kommer att köpa patentet för att kunna avvärja konkurrenshotet, precis som de tidigare stoppat den hallonsaftdrivna wankelmotorn.

Eftersom djuret förökar sig hastigt tros det bli årets julklapp och de stora elektronikkedjorna har redan börjat göra plats på hyllorna inför decemberruschen.


Förbundet mot konkurrenskraft nytt partifrisörsverktyg

081104
Det förment påstådda sambandet mellan finanskris, varsel och lågkonjunktur bestrids nu av det populistiska småpartiet Förbundet mot Konkurrenskraft.

- Vi är inne på helt fel spår, säger partiordföranden Lars Grisberg d.y. Det räcker gott att vi kriminaliserar varslande. Det blir hårda straffsatser för chefer som tar ordet varsel i sin mun. Lågkonjunkturen är ännu lättare att få bukt med. Arbetsförmedlingen kommer att erbjuda snabbkurser i hårklippning varefter de nyutexaminerade frisörerna klipper varandra lite grand, en gång om dagen för exakt samma pris. Alla har att göra och alla tjänar pengar som de genast spenderar. Och finanskrisen är en myt för att direktörerna tröttnat på att räkna pengar och hoppas på att få ta sitt ansvar och avgå. Låt dem göra det och ersätt dem med en PC med lämplig programvara.

Om partiet kommer att vinna valet 2010 är fortfarande oklart enligt SIFO.


kakorÅterigen mötesträff för Tautologifrämjandet

081103
Det årliga förbundsmötet för Svenska Tautologifrämjandet hölls i veckoslutshelgen på zoologiska djurparken Parkens Zoo i Eskilstuna. Redan i entréingången kom tyvärr ett antal fulla berusade ogifta ungkarlar i slagsmål med våldsinslag efter intag av en flytande vätska. Tillkallad polis kunde dessbättre borteliminera de onyktra fylleristerna.

Mötet kunde sedan avancera framåt under ordnade organiserade former och avslutades med schlagerhitar på cd-skiva och kaffe med kaka på kaka och tårta på tårta. Det skriver främjandet i ett pressmeddelande.


tapirPolishundarna byts ut

081102
Eftersom polishundar visat sig alltför dyra både vad gäller utbildning och anskaffning har nu polisstyrelsens materieldetalj sett sig om efter alternativ. Ett parti överskottstapirer från Guatemala har ropats in på auktion och försökstestas nu av Dalapolisen. Djuren har visat sig ypperliga när det gäller att spåra bortsprungna bältdjur, vilket tyvärr är ett ganska sällsynt uppdrag på våra breddgrader.

- Man kan inte begära allt och budgeten är till för att hållas, säger kommissarie Ekenrot vid Rikskrim. Vi fick tapirerna nästan gratis och har nu placerat ut dem i olika polisers hem. Än så länge har inte skattemyndigheterna bestämt förmånsbeskattningsvärdet av tapirer, så kollegorna slipper även den huvudvärken.


Pension avskaffas

kemikalier081101
Ett förslag att höja pensionsåldern till 70 år har fallit i god jord. Nu beslutar riksdagen att höja pensionsåldern till hela 80 år i ett första steg. Senare skall pensionering avskaffas helt. Staten beräknas spara cirka 800 miljarder över en femårsperiod.

- Vi har bett arbetsförmedlingarna förbereda för en anstormning när långvården töms och anmoda arbetsgivarna att anpassa arbetsplatserna till senildementa, säger finansrådet Sven Andersson i en intervju med Organet. Det går ju i alla fall inte att finansiera alla fyrtiotalister som tror dom ska kunna ha lata sötebrödsdagar, så vi börjar redan nu med att statuera exempel för framtiden.

För de som inte genast får jobb kommer universitet och högskolor att sänka intagningspoängen så alla gamlingar kan vidareutbildas.

En av de lyckliga som redan passerat den nya lägre intagningsspärren till kemilinjen på KTH är Lars Grisberg, 98. När Organet ringer upp för en intervju är Grisbergs tillstånd livshotande men stabilt.

- Jag har alltid velat bli kemist, menar Grisberg lyckligt. Långtidsverkningar av kemikalier som kroniska förgiftningar och strålskador oroar mig visserligen, men jag ser fram emot att äntligen lära mig att själv koka brännvin hemma på spisen - eller åtminstone instruera hemtjänsten.


skriv gärna en kommentar i vår gästbok
läs mer i arkivet

 

 


Börja varje dag med
 ORGANET.se
satir, humor eller bara trams?svennes videoknäck


hotlinks.se

Ansökningstiden har gått ut

Urvalet  för nya VD i GrängesSprit pågår för fullt. 741 sökanden varav 23 valts ut för djupintervjuer.

-Vi söker en  driven säljare, nån som hänsynslöst krängt massor av bilar och förstår  att folk dricker för lite. Ingen barnslig obildad statsfru med ministergäng och fantasilön följd av snuskigt hög pension - den här gången, säger den hårdföre George Soros, styrelseordförande i Organet  Europe.


annonsplats


annonsplats


annonsplats


annonsplats


annonsplats


ANNONS

Vi trycker det Du tycker
Du är vår läsare. Din röst är viktigt! Lämna Din åsikt till webmaster@organet.se, eller skriv direkt i vår Gästbok. Gärna om Du har ett smaskigt avslöjande. Du får då biljett till Plus i TV1. (Du får inte betalt.)
Vi tar inte emot kritik om polisen eller kyrkan. Red.