Fler köper kroppsnära tjänster

algEfter att regeringen infört avdrag för kroppsnära tjänster har marknaden i Norrland formligen exploderat. Inflödet av öststatskvinnor som redan tidigare var stort har i år tiodubblats.

Den officiella arbetslöshetsinvandringen riskerar tyvärr med införandet av avdraget att avta, och nu höjs röster för att få damerna att bussas vidare till Stockholm och Göteborg, eftersom viltvård som älgjakt och fiske redan minskat i omfattning när männens intresse riktats åt andra håll. Viltolyckorna har ökat i länen och aggressiva laxar har skrämt barn till semestrande turister på Pite Havsbad.

Efter den senaste tidens upptäckt av nya malmfyndigheter oroas också regeringen av kvinnoinflödet i Norrlandslänen, eftersom detta kan minska männens intresse av att arbeta i gruvorna. I "Stockholms urgamla rätt att plundra Norrland på malm och vattenkraft" har också ingått ett flöde till huvudstaden av infödda yngre kvinnor som en sorts bonus.

– Det blir helt enkelt inte tid över för gruvnäring när både tjyvjakt och tjyvnyp upptar arbetarnas enkla själsliv, säger Gösta Hansson som är ansvarig på tankesmedjan Könshälsa och Malmbrytning. Föds det dessutom fler barn i Norrland blir det svårt att motivera det glesbygdsstöd från EU som behövs för att försörja den åldrande befolkningen.