Det otänkbara är nu möjligt

bed kopieraAnrika Lindesbergs Universitetssjukhus har lyckats med det omöjliga.

 Operationen gick det som på räls, berättar kirurgöverläkare Jean-Peter Winterviken. Det svåra var vilket språk som slutligen skulle gälla.

Som först i världen har kirurglaget i Lindesberg lyckats transplantera ett människohuvud! En nära släkting donerade sitt huvud till anförvanten som led svårt av fulhet. Donatorn talade utmärkt latin samt ett avdött indianspråk som han önskade skulle leva vidare efter sin egen död.

Av sekretesskäl kan inte personernas identiteter avslöjas, men det rör sig om vita heterosexuella medelålders män. Nya ID-kort ska nu beställas, men innan fotograferingen kan ske måste såren läkas och dränageslangarna kopplas bort.

 Jag kommer personligen att vidimera personernas nya identiteter, säger doktor Winterviken.

Den vite heterosexuelle mannen vill vara anonym, men säger att det nya huvudet känns bra.