Assistans-härva tvingar Lindesberg att sälja läroverket

rullstol Jag är fruktansvärt besviken, medger borgarrådet Ernst Ekenrot (m). En käftsmäll mot all heder!

Den jättelika svindelhärvan inom hemtjänsten i staden Lindesberg har förgreningar även i kommunens topp. Skattebetalarna är blåsta på drygt 337 miljoner kronor. Två brukare har haft 928 dygnsassistenter som under sex månader har kosta dessa miljoner. Det är ett assistansföretag i Örebro som kunnat debitera pengarna som nu är spårlöst försvunna.

 Beloppet är inte alls orimligt, genmäler socialchef Lovisa Winterviken. Folk ska ju ha lediga dagar, de är sjuka och går på vidareutbildning. Kompledighet, kurser och avtalsenlig semester gör att vi måste ha en rimlig reserv. Våra två vårdtagare har dessutom varit särskilt vårdkrävande.

Hennes delägarskap i assistansföretaget saknar helt relevans, anför hon. I övrigt kan hon inte uttala sig om det enskilda fallet.

Att Lindesberg ska gå före och konkurrera med kunskap, inte med låglönejobb, tros dock inte påverkas av att läroverket säljs till ABF, eftersom bildningsförbundet ger kurser i magdans på tisdagskvällar.

Det här är ett avgörande vägval för vad Lindeberg ska producera och konkurrera med i framtiden – om kommunen ska främja tjänster och produkter med högt kunskapsinnehåll i stället för låglönejobb, säger kommundirektör Magdalena Winterviken (s).