Kända politiker köpte sex

kondomrosI spåren av Littorin-affären har nu uppdagats ett hemligt nätverk av sexköpande politiker. Ett stort kapitalflöde som skett från de rödgrönas partikassa till Allianspartiets valbudget har fått Riksrevisionsverket på spåret.

– Att många socialdemokrater av bägge könen i hemlighet drömmer om att få ett ligg med en moderat har vi länge känt till, säger Gösta Hansson, sexköpsrevisor och själv gammal sexkund. Men att det gått så långt att det nu kan påverka valet är ju helt häpnadsveckande.

Det verkar dock som fenomenet mest förekommit bland partitopparna, i alla fall är det där kvitton, kontokortsslippar och momsbetalningar finns oredovisade.

– Vi har inte gjort något fel, säger en statsminister som vill vara anonym, det är köparen som beter sig olagligt. Vi har bara varit offer för de rödgrönas hemska människosyn och vill helst av allt bara slippa det otäcka sexet, så att vi kan ägna oss åt seriöst valarbete.

Läs mer ... 


Oppositionspartiet kräver skatt på betyg

tusingSom en följd av Organets avslöjande från den 6/7 att vackra och rikas barn har bättre betyg än fula och fattigas, har detta fått till följd att de rödgröna vid maktskiftet i höst kommer att sätta familjernas skattesatser efter barnens betyg. Tanken bakom är att det är svårare att få barnen att spela dumma i skolan än att skattesmita.

– Vi stackars arbetare har det inte lätt, säger Mona Sahlin i en kommentar till sitt tal i Almedalen.

Men nu finns det alltså ett sätt att få rättvisa mot både vackra och rika. Förslaget förväntas höja välfärden för landets pensionärer eftersom deras barn i allmänhet hunnit bli medelålders och därmed både feta och skrynkliga efter att ha lämnat skolsystemet, något som ger en lägre skatteklass.

Svenska Snygghetsförbundet överväger efter talet att rekommendera sina medlemmar att rösta på Allianspartiet efter att ha blivit lovade skatteavdrag för plastikoperationer, deodorant och tandvård.


Ökad kunskap kan leda till kompetens

Forskare undersöker nu om ökad kunskap kan leda till kompetens.

karoKan kunskapen bli bättre om läkare utan formell kompetens får individuell kompetensutveckling? Det ska Annika Ekenrot, forskare vid Högskolan i Lindesberg, undersöka i projektet ”Ansvarsbefrielse hos läkare som saknar formell kompetens”.

Några av de frågor som ska få sitt svar i projektet är: Kan kompetensutveckling leda till högre lön för läkare och annan sjukvpårdspersonal som saknar formell kompetens för sitt yrke, men ändå är inkompetenta? Hur kan vi förlänga köerna genom ständiga försämringar? Kan övertron på den egna förmågan ökas med bevarad kompetensbrist?

– Min hypotes är att satsning på dem som saknar kompetens borde öka antalet behandlingsskador. Omvänt borde de med formell kompetens kunna avvaras, eftersom alla i alla fall är fantastiska, säger Annika Ekenrot.

Även en sorts legitimation för läkare skulle behöva införas för att garantera att behandlingarna sker enligt beprövad praxis, menar Annika Ekenrot. Förslaget möter dock hårt motstånd bland integritetsförespråkare hos Hälso- och Sjukvårdens Ansvarslöshetsnämnd, som i stället vill ha fler korpulenta läkare.


Sålde tjuvfiskekort illegalt

fiskEn så kallad farbror togs idag på bar gärning av polisen sedan han sålt illegala tjuvfiskekort till Säbysjön brevid IKEA i Barkarby, väster om Stockholm.

Polisen fick först upp ögonen för att något hemskt höll på att hända under ett spaningsuppdrag på parkeringplatsen utanför IKEA-varuhuset. Ett stort antal kunder vallfärdade från parkeringsplatsen till sjön bakom varuhuset för att tjuvfiska de döda gäddor som på grund av syrebrist flutit upp längst stränderna.

– Allmänheten har ganska vaga begrepp om de stränga fiskerilagarna gällande döda fiskar, säger fiskepolisen Torsten "Torsken" Ekenrot, till Organet. Jag har beslagtagit 250 av IKEA:s reklam-metspön till ett samanlagt värde av 1150 kronor idag, så nu räcker det till hela sporttjuvfiske-sektionen hos Västerortspolisen.


Varför män drabbas av diskbråck

diskI vår vetenskapsserie om Den Känslige Mannen har vi tidigare varnat för att män som diskar riskerar att få psoriasis. Men vi tog inte upp det mest självklara riskmomentet med diskning – diskbråck – en åkomma som drabbar främst unga män.

Äldre män är inte alls lika utsatta för denna förlamande åkomma. De har tidigt förstått att diskning är farligt för deras kroppar och därför avhållit sig från uppgiften.
 
Docent Gösta Hansson vid Lunds universitetssjukhus berättar att den kvinnliga kroppen är bättre fysiskt lämpad för diskning.

– Kvinnan är som regel kortare än mannen behöver inte stå böjd som en metkrok över diskbaljan. Mannens rygg är skör och tål inte den belastning som diskningen innebär. Vid hård och långvarig diskning riskerar mannen inte bara att få diskbråck, utan även pungbråck. Det är inte lika vanligt men ett minst lika allvarligt medicinskt tillstånd som diskbråcket.

– I lyxkrogarnas kök finns många avskräckande exempel, stönar Gösta Hansson och skakar på huvudet. Jag har sett diskare med pungbråck stora som meloner.


Kvinna! Låt inte din man köra i helgmörkret

bil darkNu är det bevisat. En amerikansk studie avslöjar att mannens mörkerseende försvagas kraftigt under helgerna. Han bör därför inte tillåtas köra bil på fredag- och lördagskvällar.

– Vi har misstänkt det här länge, säger Gösta Hansson vid Lunds Universitetssjukhus. Jag har själv märkt att jag blir bländad och har svårt att se vägkanten i mörkret.

Den genusvetenskapliga förklaringen ligger i ögats konstruktion med tappar och stavar. Män jobbar ofta väldigt hårt i veckorna, vilket medför att deras stavar är utmattade när helgen kommer. Resultatet blir att mörkerseendet nästan helt försvinner. Först fram emot söndag kväll brukar det vara återställt.

– Kvinnor! Ta ratten från era män om ni är bortbjudna på helgerna. Säg nej även om de bönar och ber om att få köra. Det handlar om trafiksäkerhet, säger Gösta Hansson.

Kommissarie Muritz Ekenrot vid trafikpolisen berättar att han och hustrun Elisabet har gjort en en smart och rättvis överenskommelse.

– Jag kör under veckorna och hon på helgerna. Om alla par tillämpade den enkla regeln skulle många liv och mycket lidande sparas.


iToa ny 3d-app

itoaHur vore det med en portabel toalett du kan ta med på krogen, fotbollsmatchen eller styrgruppsmötet?

Nu har det blivit verklighet i den revolutionerande appen iToa till din iPhone där du kan förrätta naturbehoven rakt in i luren. För att det hela ska fungera måste användaren ha speciella polariserande 3d-glasögon så det går att se var man ska placera sina kroppsöppningar.

Utsöndringarna faller ner i luren som sägs räcka till tre tarmtömningar av normalstorlek, alternativt en jättekabel.

Redan nästa månad har mjukvarutillverkarna flaggat för att de tänker släppa en utvidgad variant för läsplattan iPad, där man även kan kasta sopor - helt utan källsortering. Marknaden för iSop, som appen har döpts till, beräknas nå astronomiska belopp eftersom många är så trötta på att sortera i fraktioner, som sedan i alla fall slås ihop redan i sopbilarna.