Billigare att sänka funnet jätteskepp

skeppDet gigantiska skeppet Lindöö Castle från år 1757 hittades sensationellt av fritidsfiskaren Axel Winterviken på 25 meter djup i den märkliga Lindesbergssjön. Skeppet bärgades sedan till oerhörda summor och kostar nu Lindesbergs stads hela socialbudget i underhåll - varje månad!

Lindöö Castle bedöms med sin längd på 195 meter som ett unikt marint fynd. Det är fortfarande en gåta hur skeppet med de massiva guldutsmyckningarna och hela 86 kanoner har kommit in i Lindesjön hundratals mil från havet.

Varje månad kostar det staden 1,5 miljoner kronor att ha jättebåten uppallad på Konsumtomten, suckar socialchefen Lotta Ekenrot. Och med så många nyanlända Örebroare och Köpingsbor varje vecka, så måste vi kunna ge alla dessa rum med kabel-TV och dusch. Annars blir det ett jävla liv i pressen. Men maringubbarna kräver att det gamla vraket ska rustas. Det skulle kosta 2 000 000 euro ...

Vi får inte ställa grupper mot varandra, men nu ska den dyra båtjäveln tillbaka ner på botten igen, säger Lotta. Jag måste ha mat och tak till alla som kommer hit!


Köpingsbor portade från Statt i Lindesberg

snubbarLindesbergs Stadshotell vägrar nu inträde för nyanlända från Köping.

 Vi har problem, säger källarmästare Östen Winterviken. Köpingsborna uppträder som svin. De bajsar på fyllan i restaurangens orkesterdike, urinerar under bordet och hela tiden säger att de är från Köping när vi larmar polisen.

Det sägs även att de berusade Köpingsborna unisont har börjat sjunga psalmer i baren.

 Där går vår gräns, anför källarmästaren. Vi har inga synpunkter på ankommande eller deras religioner, men de måste följa våra regler. Sjunga religiöst på fyllan är stötande. Kyrklig högmässa i vår stad har vi varje söndag klockan elva i domkyrkan.


Grisspillning orsakar livsfarlig radonstrålning i Lindesberg

grisarDen kända mediastaden Lindesberg måste snart evakueras på grund av livsfarlig markradon.

 Det här är en dödsstöt för staden, anför drätseldirektör Alfred Winterviken. Den grisspillning som har ackumulerats under 150 år i vår huvudnäring har förgiftat marken och grundvattnet.

Winterviken berättar att stadens geolog har konstaterat att svinavföringen triggat den naturliga markradonstrålningen till människofarliga nivåer. Bara grisar och kackerlackor klarar sådana strålningsdoser. Hela staden måste nu flyttas för att en ny generation ska kunna överleva.

 Ett gigantiskt projekt, erkänner Alfred Winterviken. 32 000 grisar, flera tusen inavlade analfabeter och alla våra gamla homosexuella grisbönder måste få nytt boende!

Lindesberg tvingas nu söka asyl i Stockholm för alla sina hemlösa eller helt enkelt annektera trädgårdarna i de välmående villasamhällena i huvudstadens förorter.


Pruttmage - en klassfråga

dass12Många av dagstidningarnas bilagor och en hel del veckotidningar tar upp problemet med ballongmage och pruttmage. Intresset emanerar från en osund borgerlig kroppsuppfattning, där utsläpp av tarmgas uppfattas som brist på bildning och kulturell förfining. I arbetarkretsar råder dock den motsatta uppfattningen att hen som släpper sitt väder är en kul, trivsam och avlappnad person.

Jag är självklart glad att Organet tar upp den här frågan som jag totalt missade i mitt förstamajtal, säger statsminister Stefan Löfven. Nästa majtal ska jag självfallet hålla med mikrofonen i bakfickan för att understryka min klasstillhörighet.

Inom socialdemokratin går nu rykten om att finansminister Magdalena Andersson, med sitt akademiska förflutna, ser ner på arbetare som "gasar på". Finansministern avfärdar dock kritiken som ovederhäftig, genuschauvinistisk och fördomsfull.

Jag uppskattar en äggmök lika mycket som Stefan, kommenterar Andersson upprört. Att sitta i oändliga möten med miljöpartister som bara äter groddar och ärtor skulle vara helt omöjligt om man inte kunde roas av att skinkornas smatter ibland avlöser de allvarstyngda miljödragningarna.


Alla barn är särobegåvade

gymnasium kungsholmenUppdraget att ta fram ett stödmaterial kring barn med särskild begåvning fick Skolverket förra året av den förra regeringen. Bakgrunden är att forskning visar att elever med särskilt hög begåvning paradoxalt nog ofta får problem och vantrivs i skolan. För att komma till rätta med problemet kommer nu begåvning att omdefinieras så att alla barn blir efterblivna och därför kommer att trivas i skolvärlden.

Det är mest frågan om att ställa orimliga krav på plugghästarna så att även de särbegåvade känner sig korkade. Om läraren dessutom tillåts att ge förklenande tillmälen och exempelvis snyta sig i elevernas bästa uppsatserna är vi nästan framme, menar Skolverkets gd Adolf Hansson. Sedan tar vi upp skolagan igen för ljushuvudena som räcker upp handen på lektionerna, om de inte redan får stryk av mer utagerande elever.

Nytänket kommer troligen också att ha fördelen att öka medbestämmandet och därmed trivseln på lektionerna för tongivande elever, då de begåvade ofta stör både slagsmål och mobbing med sin överlägsna ordningsmansattityd.


Alla sjukjournaler blir offentliga

medicinEnligt ett direktiv från Socialstyrelsen kommer alla landets sjukjournaler att läggas ut på nätet till allmän beskådan. Nu blir det fritt fram att kolla in grannens alkoholskador eller vem i kvarteret som drabbats av mjältbrand.

Förutom att detta länge varit ett rent rättvisekrav från de som fått sina journaler röjda av nyfiken vårdpersonal så minskar dessutom risken för könssmitta när man lätt kan kolla kvällens tilltänkta ligg i sin iPhone, menar landstingsrådet Gösta Hansson. Den som har ren sås i påsen går ju fri.

Röster har dock höjts att reformen kan öka klyftorna i samhället då alla inte kan läsa och ta reda på hur till exempel lepra, böldpest och ebola smittar.


Västmanländsk flygplats först i världen med att landa fjärrstyrd jumbojet

propellerplan2På Linde Internationella Flygplats har SAS:s jumbojet A-337 landat för första gången helt utan piloter.

Ett uppbåd internationella reportrar såg hur jätteplanet med 350 passagerare stadigt satte ner hjulen i ett rökmoln och taxade direkt in mot tullen. Allt fjärrstyrdes från Borås.

 Vi räknar med enorma besparingar på personalsidan. En pilot kan starta, flyga och landa upp till nio trafikplan samtidigt, berättar Arthur Winterviken, teknisk direktör i SAS. Vi kommer bara ha unga grabbar som kör på ackord, de är ju uppväxta med flipperspel och är säkrast på handen.

Man ska även kunna arbeta hemifrån och fjärrstyra planen i pojkrummet och på så sätt avveckla SAS:s huvudkontor på sikt. Styrelsen skriver att bolaget kommer bli världsledande som vinstmaskin med den nya styrtekniken. Pengarna som sparas ska gå till nödvändiga bonusprojekt i ledningsgruppen.

Från pilothåll hotar man med total arbetsvägran.

Ja, äntligen ett strejkhot från den lata, överbetalda och bortskämda pilotkasten som vi helt kan skita i, menar Winterviken nöjt.